TNP Cosmeceutical

Original Equipment Manufacturer

สำรวจตลาดเครื่องสำอา

หลายธุรกิจได้รับผลกระทบสถานการณ์วิกฤติโควิค แต่กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงและดูแลเส้นผมกลับยังมีการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.28% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2562