loading

TNP Cosmeceutical

Original Equipment Manufacturer

Influencer Marketing ยังจำเป็นอยู่ไหมในยุคที่ผู้บริโภครู้ทัน

วันที่แก้ไขล่าสุด: 26/09/2019 | จำนวนผู้เข้าชม: 5571

พฤติกรรมของผู้บริโภคเวลาจะซื้อสินค้า ก็ต้องค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าว่าใช้ดีไหม ผลลัพธ์เป็นไง ซึ่งถ้ามีคนดังที่ เราติดตามมารีวิวสินค้าให้ ผู้บริโภคก็จะเชื่อและตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายนั้นขึ้น ดังนั้น Influencer จึงเป็นเครื่องมือที่นักการตลาดนิยมใช้ แต่เพราะในช่วงที่ผ่านมา มีกระแสด้านลบเกิดขึ้น อย่างการโปรโมทสินค้าไม่ได้คุณภาพ, รีวิวสินค้า แต่ไม่เคยใช้เอง สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้บริโภคเริ่มไว้ใจ Influencer น้อยลง เพราะมองว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงทำให้ Influencer Marketing ถูกตั้งคำถามว่า ในวันนี้ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่หรือไม่ ? ท่ามกลางกระแสสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อาจเปลี่ยนไปในอนาคต

Influencer จำเป็นไหมในการทำการตลาด

ถึงแม้ว่ากระแสด้านลบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้ Influencer มีอิทธิพลต่อผู้คนลดลง แต่ถ้ามองภาพรวม Influencer Marketing ยังถือว่าเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราประชากรเข้าถึงโซเชียลมีเดียถึง 86% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่มี 58% โดยพฤติกรรมของคนส่วนใหญนิยมใช้โซเชียลมีเดีย เสพข้อมูล รับสื่อจากแหล่งที่มาที่ตนเองชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นบน Facebook Instagram Twitter รวมไปถึงใน Youtube ดังนั้นจึงทำให้ Influencer เป็นสื่อกลางที่สามารถสื่อสารผู้คนได้ในวงกว้าง เข้าถึงผู้คนได้เยอะ นอกจากนี้การสื่อสารของ Influencer สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ได้หลากหลาย น่าสนใจและไม่จำเจ ต่างกับการทำโฆษณาที่เน้นในการขายตัวสินค้า จึงทำให้ผู้บริโภครู้สึกเหมือนโดนบังคับซื้อ


ที่มาภาพ autopilothq.com

เลือกให้ถูก เลือกให้ดี เลือกให้ตรงกลุ่ม การวางแผนสื่อสารด้วย Influencer Marketing ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี มีข้อควรพิจารณา 4 ข้อ


1. กำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน

เริ่มจากการกำหนดเป้าหมายของการทำแคมเปญให้ชัดเจน ว่าต้องการสื่อสารอะไร เช่น สร้างการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ หรือเพื่อสร้างยอดขาย ทั้งนี้วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน จะทำให้ Influencerทำงานได้ง่ายและตรงใจกับเจ้าของแบรนด์มากยิ่งขึ้น การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เสมือนการกำหนด Keyword ในการสื่อสาร ผู้บริโภคจะได้รับสารที่แบรนด์ต้องการจะสื่ออย่างครบถ้วน


2. เลือก Influencer ตรงกลุ่ม

กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์สามารถแบ่งได้เป็น 13 Cluster คือ Beauty & Fashion, Financial, Food & Dining, Gaming, Health & Fitness, IT & Digital, Kids, Lifestyle, Online Program, Pets, Promotion, Social News และ Travel (ที่มา: https://influencer.wisesight.com) การเลือก Influencer ที่มีความเหมาะสม จะทำให้การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ควรพิจาณาการเลือกกลุ่ม Influencer จากแคมเปญหรือวัตถุประสงค์

ตัวอย่าง แบรนด์เครื่องสำอาง

  • แนะนำหรือริวิวข้อดีของการใช้สินค้า > ควรใช้กลุ่ม Beauty & Fashion

  • แจ้งโปรโมชั่น, ราคาพิเศษ, อีเว้นท์ > ควรใช้กลุ่ม Promotions


3. ถูกที่ ถูกเวลา

การวางไทม์ไลน์ในการสื่อสารให้สอดคล้องกับแผนการตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะในการใช้บริการ Influencer แต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก และเมื่อการสื่อสารถูกส่งออกไปแล้ว ปลายทางในการสื่อสาร หรือ Call to Action ที่เราคาดหวังให้ผู้บริโภคกระทำ ต้องพร้อมที่จะสนับสนุนแผนการตลาดที่วางไว้

ตัวอย่าง แคมเปญการแจกสินค้าทดลอง
     การแจกเทสเตอร์สินค้า เป้าหมายเพื่อ ให้คนได้ลองใช้สินค้า รู้จักแบรนด์สินค้าของเรามากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีสร้างการรับรู้ให้แบรนด์รูปแบบหนึ่ง แต่การใช้วิธีนี้แบบเดิมๆ เดินแจกเทสเตอร์ตามสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงการแจกผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับแบรนด์มือใหม่ ก็อาจไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากแบรนด์ที่ไม่เคยสื่อสารให้ผู้บริโภคมาก่อน ทำให้ผู้บริโภคไม่รู้สึกกระตุ้นว่าต้องอยากได้สินค้าของเรา ซึ่งการใช้ Influencer Marketing ในแผนการตลาด จะช่วยสร้างการรับรู้ให้แบรนด์ เพราะ Influencer ที่มีคนรู้จักเยอะจะช่วยโปรโมทสินค้า และสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมากยิ่งขึ้น ผ่านสื่อโซเชียลที่ตนเองมีอิทธิพลอย่าง Facebook Instagram ทำให้คนสนใจในแบรนด์สินค้า และอยากลองใช้เทสเตอร์สินค้ามากขึ้นตามไปด้วย


4. ความจริงใจ สิ่งสำคัญที่สุด

เมื่อเราสื่อสารสิ่งใดออกไปแล้ว เจ้าของแบรนด์มีหน้าที่รับผิดชอบให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่คาดหวังจากการรับสื่อของเรา เพราะถึงแม้ว่าการสื่อสารผ่าน Influencer จะประสบผลสำเร็จ มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อผู้บริโภคเปิดใจ ยอมทดลองสินค้าแล้ว กลับไม่เป็นไปตามที่บอกไว้ จะทำให้ผู้บริโภครู้สึกถูกละเมิดความคาดหวัง และมีทัศนะคติที่ไม่ดีต่อแบรนด์ในอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากในการโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเปิดใจให้กับเราอีกครั้ง


จากบทความข้างต้น จะเห็นว่า Influencer Marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพในยุคที่ผู้บริโภคสนใจสื่อออนไลน์ แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยการวางแผนการตลาดด้านอื่นๆควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อแบรนด์มากที่สุด Influencer Marketing อาจจะทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก เกิดกระแสความดังในชั่วข้ามคืน แต่สุดท้ายถ้าไม่มีแผนการตลาดด้านอื่นๆมาสนับสนุนเพิ่มเติม ผู้คนก็จะรู้จักแบรนด์ แล้วก็ผ่านเลยไป แต่ไม่เปลี่ยนเป็นลูกค้าของเรา

สินค้าที่ใกล้เคียง

UPDATE ก่อนใคร! เทรน

เทคโนโลยีการนำส่งสารทางเครื่องสำอาง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น

Skincare by Generati

ก่อนที่จะสร้างแบรนด์ เราควรกำหนด Segment กลุ่มเป้าหมายให้ชัด

ตั้งชื่อแบรนด์ให้ปัง

ในแต่ละวัน คนเราต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารปริมาณมหาศาล สมองของเ