loading

TNP Cosmeceutical

Original Equipment Manufacturer

เครื่องสำอางไทยกับมาตรฐานฮาลาล

วันที่แก้ไขล่าสุด: 08/07/2019 | จำนวนผู้เข้าชม: 793

ปัจจุบัน ตลาดเครื่องสำอางฮาลาลทั่วโลก มีมูลค่า 1.83 ล้านล้านบาท

และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.7 ล้านล้านบาท ภายในปี 2023

     เรื่องความสวยความงามกับผู้หญิง ถือเป็นของคู่กันที่ขาดไม่ได้ บางคนแต่งมาก บางคนแต่งน้อย ขึ้นอยู่กับความชอบขอองแต่ละคน ซึ่งเมื่อพิจารณาสภาพสังคมในปัจจุบัน ประชากรทั่วโลก 1 ใน 4 เป็นชาวมุสลิม และบริโภคสินค้าที่สะอาดปลอดภัย ถูกต้องตามหลักบัญญัติของศาสนาอิสลาม เรียกว่า “ฮาลาล” เช่น อาหารฮาลาล เครื่องสำอางฮาลาล ดังนั้นตลาดฮาลาล จึงเป็นตลาดบริโภคที่มีขนาดใหญ่มาก และมีกำลังซื้อมาก

ที่มาภาพ halalzilla.com

     ข้อมูลจาก Thomson Reuters Report ระบุว่า ตลาดเครื่องสำอางฮาลาลทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 1.83 ล้านล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.7 ล้านล้านบาท ภายในปี 2023 โดยประเทศที่นำเข้าเครื่องสำอางฮาลาลใหญ่ที่สุดในโลก 5อันดับแรก ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย รัสเซีย ตุรกี และมาเลเซีย มีมูลค่าตลาดรวมกันถึง 5.82 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน กำลังซื้อเกือบ 1 ใน 3 ของตลาดเครื่องสำอางฮาลาลโลก ซึ่ง 2 ตลาดเครื่องสำอางฮาลาลสำคัญเป็นประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในอาเซียนใกล้ชิดกับไทยอีกด้วย

     การที่ตลาดฮาลาลมีศักยภาพขยายตัวได้สูง เป็นเพราะว่า ประเทศมุสลิมส่วนใหญ่ล้วนเป็นประเทศผู้นำการเติบโตทางเศษฐกิจของโลก เช่น ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ตุรกี และอินโดนีเซีย ทั้งนี้ชาวมุสลิมมีอัตราการมีลูกสูงที่สุดในโลก สิ่งเหล่านี้จึงทำให้ตลาดเครื่องสำอางฮาลาลเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงมาก และมีอนาคตสดใสแน่นอน

ที่มาภาพ wikipedia.org

     อย่างไรก็ตาม เครื่องสำอางที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องได้รับการผลิตจากโรงงานผู้ผลิต ที่ผ่านการตรวจสอบและออกใบรับรองโดยสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล และ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเท่านั้น ถึงจะเป็นเครื่องสำอางฮาลาลที่ถูกต้องตามกฏหมาย และได้รับการไว้วางใจจากผู้บริโภคชาวมุสลิม

 

     โดยหนึ่งในหลักเกณฑ์สำคัญของมาตรฐานฮาลาล กำหนดให้โรงงานรับผลิตครีม จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย ซึ่งโรงงานของเราได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต GMP จากสถาบัน TUV NORD ประเทศเยอรมัน

     รวมไปถึง การปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวข้องกับสถานที่ผลิต ด้านวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการผลิต ไปจนถึงกระบวนการผลิตและการขนส่ง ที่จะต้องมีการดำเนินการแยกออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความสะอาดปลอดภัย และถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

     จากบทความข้างต้น แสดงให้เห็นความสำคัญของ “เครื่องสำอางฮาลาล” ที่เปรียบเสมือนใบเบิกทางของแบรนด์เครื่องสำอางไทยในการส่งออกสู่ตลาดความงามมุสลิมทั่วโลก ซึ่งถือเป็นตลาดบริโภคที่มีศักยภาพสูงอย่างแท้จริง

 

สินค้าที่ใกล้เคียง

Influencer Marketing

Influencer ท่ามกลางกระแสสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อาจเ

สำรวจตลาดเครื่องสำอา

ลาวมีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร เล็กกว่าประเทศไทยครึ่งหนึ

เทรนด์สีมาแรงในปี 20

แพ็คเกจจิ้ง คือ สิ่งแรกที่ลูกค้าจะเห็น ดังนั้นเราจึงควรดีไซน