loading

TNP Cosmeceutical

Original Equipment Manufacturer

ตะวันออกกลาง ตลาดใหม่น่าสนใจ แต่สินค้าคุณ มี Halal แล้วหรือยัง?

วันที่แก้ไขล่าสุด: 03/02/2020 | จำนวนผู้เข้าชม: 4955

     เรื่องความสวยความงามกับผู้หญิง ถือเป็นของคู่กันที่ขาดไม่ได้ บางคนแต่งมาก บางคนแต่งน้อย ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน ซึ่งเมื่อพิจารณาสภาพสังคมในปัจจุบัน ประชากรทั่วโลก 1 ใน 4 เป็นชาวมุสลิม และบริโภคสินค้าที่สะอาดปลอดภัย ถูกต้องตามหลักบัญญัติของศาสนาอิสลาม เรียกว่า “ฮาลาล” เช่น อาหารฮาลาล เครื่องสำอางฮาลาล ดังนั้นตลาดฮาลาล จึงเป็นตลาดบริโภคที่มีขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อสูง

ปัจจุบันตลาดเครื่องสำอางฮาลาลทั่วโลก มีมูลค่า 1.96 ล้านล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.9 ล้านล้านบาท ภายในปี 2024


ที่มาภาพ wikipedia.org

     ข้อมูลจาก State of the Global Islamic Economy Report ระบุว่า ตลาดเครื่องสำอางฮาลาลทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 1.96 ล้านล้านบาท ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.91 เปอร์เซ็น หรือประมาณ 9.2 หมื่นล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.9 ล้านล้านบาท ภายในปี 2024โดยตลาดส่งออกเครื่องสำอางฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้แก่ กลุ่มประเทศสมาชิกขององค์การความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) ที่มีสมาชิกจาก 57 ประเทศอิสลามทั่วโลก มีมูลค่าตลาดรวมกัน 3.58 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนกำลังซื้อเกือบ 1 ใน 5 ของตลาดเครื่องสำอางฮาลาลโลกที่มาภาพ halalzilla.com

     ตลาดความงามในตะวันออกกลาง จึงเป็นหนึ่งในจุดหมายของแบรนด์ความงามจากทุกประเทศทั่วโลก เนื่องด้วยกลุ่มประเทศมุสลิมที่เป็นประเทศผู้นำ ทางด้านการเติบโตของเศษฐกิจของโลก เช่น ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ และตุรกี จึงทำให้ผู้คนมีรายได้สูง สามารถจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์ความงาม เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเต็มที่


“สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์”
ศูนย์กลางกระจ่ายสินค้าฮาลาลแห่งตะวันออกกลาง

     สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ หรือ ยูเออี เป็นตลาดฮาลาลที่นำเข้าสินค้าความงามจากประเทศไทย มูลค่าสูงที่สุดในตะวันออกกลาง ด้วยมูลค่าตลาดสูงถึง 1,430 ล้านบาท จึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เพราะผู้คนมีรายได้ดี เฉลี่ยคนละ 1.8 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังมีภูมิศาสตร์เป็นเมืองท่าที่สำคัญ เชื่อมต่อกับอ่าวเปอร์เซีย และอ่าวโอมาน จึงทำให้สินค้าที่จะขนส่งไปยังประเทศอื่นๆในตะวันออกกลาง ต้องผ่านยูเออี รวมทั้งมีสถานะเป็น ศูนย์กลางกระจายสินค้าฮาลาล เชื่อมต่อไปยังกลุ่มประเทศมุสลิมต่างๆใน OIC อีกด้วย ซึ่งในปี 2018 ยูเออีส่งออกสินค้าความงามไปยังกลุ่มประเทศมุสลิม มูลค่าสูงถึง 3.6 หมื่นล้านบาท ดังนั้นแบรนด์ไหนที่กำลังมองหาช่องทางกระจายสินค้าฮาลาลในต่างประเทศ ตลาดแห่งนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ


“ซาอุดิอาระเบีย”
ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง รายได้เฉลี่ย คนละ 1.7 ล้านบาท/ปี

     มีมูลค่าตลาดความงาม 260 ล้านบาท อาจไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับมูลค่าของตลาดฮาลาลอื่นๆ แต่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบีย เป็นประเทศมุสลิมที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 18 ของโลก ประชากรนับถือศาสนาอิสลามและมีรายได้สูง เฉลี่ยคนละ 1.7 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นตลาดบริโภครายใหญ่ที่มีกำลังซื้อมหาศาล และสามารถขยายตัวได้อีกมาก ซึ่งผู้ประกอบการแบรนด์ไทยไม่ควรมองข้าม ตลาดเครื่องสำอางในตะวันออกกลางแห่งนี้ โดยกลุ่มสินค้าความงามของไทยที่ได้รับความนิยมจากคนซาอุ 3 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องสำอาง น้ำหอม และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.71 ของมูลค่าทั้งหมด 


“คูเวต”
ตลาดเติบโตต่อเนื่อง เพื่อขึ้น 4.5 เท่า ในห้าปี

     ประเทศคูเวต ถือเป็นตลาดความงามดาวรุ่งน้อยใหม่ ที่มีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง นำเข้าสินค้าความงามจากประเทศไทยมูลค่าหลักร้อยล้านบาท โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ครองส่วนแบ่งในตลาด ด้วยสัดส่วน 3 ใน 4 ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด นับเป็นมูลค่า 96.2 ล้านบาท โดยข้อมูลการส่งออกย้อนหลังของกรมศุลกากร จะพบว่า คูเวต นำเข้าสินค้าความงามจากไทย เพิ่มขึ้นทุกปี จาก 27.7 ล้านในปี 2015 เพิ่มขึ้นเป็น 126.7 ล้านในปี 2019 หรือเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 4.5 เท่าภายในระยะเวลา 5 ปีเท่านั้น ซึ่งกระแสความนิยมเครื่องสำอางฮาลาลไทยในคูเวต ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการแบรนด์ไทย ที่จะขยายตลาด ส่งออกเครื่องสำอางฮาลาลใน กลุ่มตะวันออกกลาง


ความสำคัญของเครื่องหมายฮาลาล

     เครื่องหมายที่ติดอยู่บนฉลากเพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าผ่านการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานฮาลาล จึงเปรียบเสมือนใบเบิกทางของแบรนด์เครื่องสำอางไทยในการส่งออกสู่ตลาดความงามมุสลิมทั่วโลก ซึ่งถือเป็นตลาดบริโภคที่มีศักยภาพสูงอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกโรงงานจะสามารถผลิตเครื่องสำอางฮาลาลได้ เพราะเครื่องสำอางที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องได้รับการผลิตจากโรงงานผู้ผลิต ที่ผ่านการตรวจสอบและออกใบรับรองโดยสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล และ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเท่านั้น ถึงจะเป็นเครื่องสำอางฮาลาลที่ถูกต้องตามกฏหมาย และได้รับการไว้วางใจจากผู้บริโภคชาวมุสลิม โดยหนึ่งในหลักเกณฑ์สำคัญของมาตรฐานฮาลาล กำหนดให้โรงงานรับผลิตครีม ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) โดยมีข้อกำหนดทั้งสิ้น 77 ข้อ ครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิต ไปจนถึงขั้นตอนการจัดเก็บและขนส่งสินค้า เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย ซึ่งโรงงานของเราได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต GMP จากสถาบัน TUV NORD ประเทศเยอรมัน รวมไปถึง การปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวข้องกับสถานที่ผลิต ด้านวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการผลิต ไปจนถึงกระบวนการผลิตและการขนส่ง ที่จะต้องมีการดำเนินการแยกออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ มีความสะอาดปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคชาวมุสลิม และถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม


Note. นอกจากตลาดความงามในตะวันออกกลาง ที่มีศักยภาพและน่าสนใจแล้ว ผู้ประกอบการที่สนใจตลาดเครื่องสำอางฮาลาล แต่ยังไม่มีประสบการณ์เรื่องการส่งออกสินค้าในต่างประเทศ อาจเริ่มต้นเรียนรู้จากตลาดเครื่องอางฮาลาลประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน อย่าง มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดฮาลาลที่มีขนาดใหญ่ อยู่ใกล้ชิดกับประเทศไทย รวมทั้งจะได้รับสิทธิพิเศษการค้าเสรีอาเซียน (ข้อมูลเพิ่มเติม)

สินค้าที่ใกล้เคียง

แชทเยอะแค่ไหนก็ไม่หว

ปัญหาคลาสสิคที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แทบทุกคนต้องเจอ ยิ่งถ้าเจอ

Day Cream และ Sunscr

Day Cream ซึ่งเป็นครีมบำรุงผิว สำหรับทากลางวัน ก็มีสารบำรุงผ

"เครื่องสำอางซอง” เท

พฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะสาวๆที่หันมานิยมใช้ครีมประเภทซอ